Program

Tentative Program

Click here to see abstract booklet.

Inaugural Session

31 March 2017, 17.30 – 20.00

İSAM Conference Hall, İstanbul

Opening Speeches

Dr. Lütfi Sunar, Düzenleme Heyeti Başkanı

Prof. Dr. Muzaffer Elmas, Sakarya Üniversitesi Rektörü

Keynote Address

M. Fahim Khan

An Islamic Perspective on Market Failure and a Lesson for Eliminating Interest from Economy

Opening Panel: Current Interest Problem and Islamic Economics Solutions

Chair: Necmettin Kızılkaya, İstanbul University

  1.       Ahmet Tabakoğlu, Marmara University
  2.       Mehmet Ali Akben, BDDK
  3.        Mabid Ali al-Jarhi, INCEIF University, Malezya
  4.       Ayhan Karahan, İGİAD

 

WORKSHOP PROGRAM

1-2 APRİL 2017

Sakarya University, Sakarya

 

1 NİSAN 2017 Saturday

First Session 09.00-10.40

Chair: Mehmet Saraç, İstanbul University

Finance Based on the Rate of Interest: As a Source of Economic Inefficiency

Mabid Ali al-Jarhi, INCEIF University, Malesia

Discussant: Şakir Görmüş, Sakarya University, Türkiye

Interest, Market, Philanthropy and Efficiency: An Islamic Approach

Toseef, Azid, Prof., Qassim University

Osamah Al Rewashedah, Assist Prof., Qassim University

Discussant: Taha Eğri, İstanbul University

 

Second Session 11.00-12.40

Chair: Hakan Sarıbaş, Bülent Ecevit University

Klasik ve Modern Dönem Faiz Tanımlarının Günümüz Tartışmalarına Etkileri

Servet Bayındır, İstanbul Üniversitesi

Discussant: Abdullah Kahraman, Kocaeli University

An Islamic Critique of Rival Economic Systems’ Theories of Interest

Muhammad Iqbal Anjum, International Islamic University Islamabad

Discussant: Hafsa Orhan, İstanbul Sebahattin Zaim University

Third Session 14.00-15.40

Chair: Mahmut Bilen, Sakarya University

Monetary transmission through debt financing channel of Islamic banks: Does PSIA play a role?

Hichem Hamza, King Abdulaziz University

Zied Saadaoui, University of Manouba

Discussant: Fatih Savaşan, Savunma University

Interest-free financing, financial inclusion, Pakistan, Sweden, Akhuwat, JAK

Muhammad Azeem Qureshi, Oslo Business School

DiscussantSerhan Yıldırım,

Fourth Session 16.15-18.00

Chair: Raif Parlakkaya, Necmetin Erbakan University

Faizli Bir Bankanın Faizsiz Bankaya Dönüştürülmesi Meselesinin İslam Hukuku Açısından Tahlîli

Abdullah Durmuş, İstanbul Üniversitesi

Discussant: Necmeddin Güney, Necmetin Erbakan University

Diyanet Personelinin Faiz Hassasiyeti Üzerine Bir Araştırma

Kadir Kızıltepe, Sakarya University

Fatih Yardımcıoğlu, Sakarya University

Discussant: Adem Esen, İstanbul University

 2 APRIL 2017 SUNDAY

 

Fifth Session: 09.00-10.40

Chair:Osman Güman, Sakarya University

Yatırımcılara Faizle Borçlanmaya Alternatif İslami Bir Yöntem: Kitle Fonlaması

Muhammet Fatih Canbaz, Afyon Kocatepe University

M. Kemalettin Çonkar, Afyon Kocatepe University

DiscussantNecdet Şensoy, TCMB

The Role of the State in an Interest-Free Economic System

Yenny Kornitasari, Universitas Brawijaya

Discussant: Ozan Maraşlı, İstanbul Sebahattin Zaim University

Sixth Session 11.00-12.00

Chair: İbrahim Güran Yumuşak, İstanbul Sebahattin Zaim University

Faizsiz Finans Yöntemlerinden Murabahanın Faizle İlişkisi

Hacı Mehmet Günay, Sakarya University

Discussant: İsmail Cebeci, Mamara University

Special Session 12.00-12.30

Faiz ile Refahın Dağılımı Arasındaki İlişki

Nurullah Gür, İstanbul Medipol University

CLOSING SESSION 12:30-13:30

Necmettin Kızılkaya, Süleyman Kaya, Hichem Hamza, Toseef Azid, Hakan Sarıbaş, Mabid Ali al-Jarhi